Ανακοινώσεις Γενικά

Ερωτηματολόγιο μαθητών του Γυμνασίου Οξύνειας

Στα πλαίσια της εσωτερικής αξιολόγησης σχολικής μονάδας, καλούνται όλοι οι μαθητές του Γυμνασίου Οξύνειας να συμπληρώσουν το παρακάτω ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο αυτό, αφορά τον άξονα 4: Σχέσεις μεταξύ μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5AoshQsFWmoRShHatRaYk_A_laGA2Jl21C4O3j8vpPZGI2g/viewform?usp=sf_link

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση