Νέες εγκαταστάσεις του Γυμνασίου

Μεταφορά του Γυμνασίου στην θέση 11-500, στην περιοχή της Μύκανης.

Γκαλερί Εικόνων