Τμήματα

2009 - 2010

18 μαθητές

 

2010 - 2011

14 μαθητές (6 αγόρια - 8 κορίτσια)

A' τάξη: 5 μαθητές (1 αγόρι - 4 κορίτσια)

Β' τάξη: 4 μαθητές (2 αγόρια - 2 κορίτσια)

Γ' τάξη: 5 μαθητές (3 αγόρια - 2 κορίτσια)

Γκαλερί Εικόνων